WS03: Ontbrekende kennis behandelingen in kaart

De Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) werkt aan een overzicht van alle ontbrekende kennis over de behandeling van hart- en vaatziekten. We zetten de denkkracht van Puls-deelnemers in om deze kennishiaten in beeld te krijgen.

Sessie afzenders: 
Hans-Marc Siebelink - LUMC
Karin Jansen - Nederlandse vereniging voor cardiologie
Anne Kors-Walraven - Harteraad

Lucas Boersma - AMC
Hannah Hoffenkamp - Kennisinstituut van medisch specialisten
Thema: Maatschappelijke impact
Aandoening: Hart- en vaatziekten breed

Inhoud workshop

Zorgverleners beslissen zoveel mogelijk op basis van wetenschappelijk onderbouwde kennis. Maar die kennis is er niet altijd. Zij adviseren dan bijvoorbeeld een behandeling op basis van hun ervaring en de kennis die wel beschikbaar is. Tijdens de workshop brengen we de ontbrekende kennis duidelijk in kaart, zodat onderzoekers gerichter aan de slag kunnen. Met als uiteindelijke doel: het verbeteren van de diagnostiek en behandeling voor mensen met hart- en vaatziekten.

Voor wie

•    Als patiënt deel je je ervaring en geef je aan welke kennis over diagnostiek en behandeling je mist
•    Als zorgverlener breng je ontbrekende kennis in vanuit de dagelijkse praktijk
•    Als wetenschapper adviseer je over onderzoek naar de ontbrekende kennis

Relevante vragen

•    Wat zijn de gevolgen van ontbrekende kennis binnen de zorgpraktijk?
•    Hoe stellen patiënten en zorgverleners samen een kennishiatenagenda samen? Wat is jouw bijdrage?
•    Hoe kunnen we het beste prioriteiten stellen?

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren