WS09: Veroudering van de hart-breinverbinding

Mensen met een hart- of vaatziekte worden steeds ouder. Dit brengt vraagstukken met zich mee. Hoe beïnvloeden hart- en vaatziekten de hersenen en de hersenfuncties? En wat heeft dat voor gevolgen voor artsen, patiënten en naasten?

Sessie afzender:
Majon Muller - VUmc 
Thema: Biomedisch onderzoek
Aandoening: Hart- en vaatziekten breed 

Inhoud workshop

Door betere diagnose, betere behandeling en langere levensverwachting, stijgt het aantal ouderen met hart- en vaatziekten de komende jaren flink. Bij veroudering van het hart-vaatsysteem gaan ook de hersenfuncties achteruit. Het is daarom belangrijk om bij de ouder wordende bevolking verder te kijken dan het hart. In deze workshop onderzoeken we de gevolgen van de toenemende aandacht voor de hart-breinverbinding.

Voor wie

•    Als patiënt ontdek je hoe je je zelfredzaamheid vergroot
•    Als zorgverlener bespreek je klinische dilemma’s in de cardiovasculaire veroudering
•    Als wetenschapper leer je hoe je de invloed van hart-vaatveroudering op de hersenen meeneemt in onderzoek
•    Als bedrijf verken je eHealth-toepassingen die de zelfredzaamheid van ouderen vergroten

Relevante vragen

•    Wat is het belang van de hart-breinverbinding?
•    Welke invloed heeft de aandacht voor de hart-breinverbinding op zorgverleners en patiënten?
•    Hoe vergroot je de zelfredzaamheid van steeds ouder wordende patiënten? 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren