Thema's Puls 2018

Puls beslaat dit jaar 9 thema's. Lees hier meer informatie over de thema's en bekijk de Workshops en Ronde Tafels, die in de ochtend plaatsvinden. Schrijf je in voor één Workshop of twee Ronde Tafelsessies via je aanmelding.
De innovatielabs en interactiepunten op het Inspiratieplein zijn onderdeel van het middagprogramma. Meld je hiervoor aan via de Pulsapp.

Geneesmiddelen

Welke ontwikkelingen zijn er geweest rond nieuwe geneesmiddelen, welke perspectieven bieden die aan patiënten, hoe kan de farmaceutische industrie samenwerken en welke nieuwe aangrijpingspunten voor behandeling zie je als wetenschapper?
Binnen het thema valt één Ronde Tafel. Bekijk de sessie.

Technologie

Zowel in gebruik van gegevens als in beeldvormende technieken maar ook door slimme inzet van internet in nieuwe apparatuur ontstaan er bijna iedere dag wel nieuwe mogelijkheden. Van een aantal zie en hoor je meer op Puls.
Binnen het thema vallen drie Workshops en één Ronde Tafel. Bekijk de sessies.

Biomedisch onderzoek

Signaalstofjes zijn onderdeel van de campagne van de Hartstichting: een klein druppeltje bloed bevat veel informatie. Wat kunnen we allemaal afleiden uit de processen in het lichaam?
Binnen het thema vallen drie Workshops en één Ronde Tafel. Bekijk de sessies.

Maatschappelijke impact

De laatste jaren wordt het steeds normaler om niet alleen maar vanuit een basale wetenschappelijke behoefte op onderzoek uit te gaan, maar ook te kijken welk onderzoek het meest heeft toe te voegen aan de maatschappij. En wie je daar dan bij kunt betrekken.
Binnen het thema vallen drie Workshops en drie Ronde Tafels. Bekijk de sessies.

E-Health

Hoe gaan wij om met alle digitale middelen die worden aangeboden om gezondheid en ziekte te monitoren? Welke rol en taak heb je als patiënt, als zorgverlener en als wetenschapper? En wat voeg jij als bedrijf toe aan deze ontwikkelingen?
Binnen het thema valt één Ronde Tafel. Bekijk de sessie.

Communicatie

Communicatie tussen arts en patiënt en bijvoorbeeld ook tussen wetenschapper en patiënt is een onderwerp waarbij vooroordelen en aannames een rol spelen. Op een aantal plekken op Puls werken we aan een gelijkwaardige communicatie. Door te doen én erover te praten.
Binnen het thema valt één Ronde Tafel. Bekijk de sessie.

Zorgverlening

De afgelopen jaren zagen we grote verbeteringen in de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. Toch zijn er nog veel vragen niet beantwoord of zijn er door de betere perspectieven juist nieuwe vragen opgekomen. Op Puls stellen we ze en brengen we ze in kaart. Daarmee voeden we nieuw onderzoek.
Binnen het thema vallen twee Ronde Tafels. Bekijk de sessies.

Onderzoeksfinanciering

Er is altijd te weinig geld om al het onderzoek dat wenselijk is te kunnen betalen. Hoe vinden we nieuwe vormen van financiering? En hoe zetten we het beschikbare geld zo goed mogelijk in?
Binnen het thema valt één Workshop. Bekijk de sessie.

Leefstijl

Gezond gedrag kan gezondheid bevorderen of ziekte beperken. Maar veranderen van gedrag is niet makkelijk. Hoe zetten we hierin toch stappen? Wat is er nodig, wie heeft de verantwoordelijkheid en hoe kan de omgeving helpen?
Binnen het thema vallen vijf Workshops. Bekijk de sessies.

Bekijk het programma.

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren