WS01: De rest van je leven PAV

Hoe ga je als patiënt om met Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)? Onlangs is er een nieuwe behandelrichtlijn voor PAV geïntroduceerd. Welke keuzes maak je als patiënt op basis van deze nieuwe richtlijn? En hoe past de nieuwe richtlijn in de dagelijkse zorgpraktijk?

Sessie afzenders:
Bernard Elsman - Deventer Ziekenhuis
Henk Giesen - Harteraad Diagnosegroep PAV
Ben Analbers - Harteraad Diagnosegroep PAV
Thema: Leefstijl
Aandoening: Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)

Inhoud workshop

In de nieuwe behandelrichtlijn is het perspectief van de patiënt nadrukkelijk meegenomen. We bespreken de rol van looptraining in de behandeling, de effecten van voeding op de symptomen en de vooruitzichten. Tijdens de workshop behandelen we ook de vraag hoe je als zorgverlener de nieuwe richtlijn naar de specifieke situatie van de patiënt kunt vertalen. Tot slot bekijken we welke inzichten we willen verkrijgen met nieuw wetenschappelijk onderzoek.

Voor wie

•    Als patiënt toets je de nieuwe richtlijn aan je eigen situatie om zo je eigen strategie te bepalen
•    Als zorgverlener bekijk je hoe je de behandeling van PAV voor patiënten kunt optimaliseren
•    Als wetenschapper denk je mee over nieuwe vertrekpunten voor onderzoek

Relevante vragen

•    Wat is de plek van looptherapie in de behandeling van PAV?
•    Hoe brengen we de nieuwe behandelrichtlijn dichter bij de zorgpraktijk?
•    Welke risicofactoren voor en tijdens PAV vragen om nader onderzoek?

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren