WS02: De ins en outs van het steunhart

Een steunhart is een mechanische pomp die de functie van de linker hartkamer ondersteunt. Het steunhart kan een tussenoplossing zijn tijdens het wachten op een harttransplantatie. Soms kan het steunhart zelfs een transplantatie vervangen.

Sessie afzenders: 
Faiz Ramjankhan - UMC Utrecht
Ad Buijing - Ervaringsdeskundige
Thema: Technologie
Aandoening: Hartfalen

Inhoud workshop

Tijdens deze workshop wordt de huidige medische stand van zaken toegelicht en wordt met een model uitgelegd hoe een steunhart werkt. Daarnaast behandelen we de nieuwste technologische ontwikkelingen en welk onderzoek nog nodig is op dit gebied. Ook bespreken we in deze workshop hoe het is om te leven met een steunhart.

Voor wie

•    Als patiënt leer je hoe een steunhart werkt
•    Als zorgverlener hoor je de ervaringen van patiënten die met een steunhart leven
•    Als wetenschapper ontdek je de hiaten in wetenschappelijk onderzoek naar het steunhart
•    Als bedrijf leer je over de status van de technologie en waar verbeteringen mogelijk zijn

Relevante vragen

•    Wat is de status van de technologie met betrekking tot het steunhart?
•    Hoe is het om met een steunhart te leven?
•    Waar moeten we nieuw onderzoek naar het steunhart op richten en hoe kunnen patiënten hieraan bijdragen?

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren