RT03: Nederlandse Hart Registratie (NHR)

September jl. Is de Nederlandse Hart Registratie (NHR) opgericht. De NHR komt op voor de belangen van de patiënt door registratie van alle behandelingen van de meest voorkomende hartaandoeningen. Het doel is kwaliteitsbewaking en -verbetering. Welke partijen moeten we betrekken bij de NHR en wat zijn hun belangen?

Sessie afzenders: 
Dennis van Veghel - Nederlandse Hart Registratie,
Bayer - registratie patiënten boezem fibrilleren
Thema: Maatschappelijke impact
Aandoening: Hart- en vaatziekten breed

Inhoud rondetafelgesprek

Tijdens dit rondetafelgesprek staat een aantal projecten rondom de NHR centraal. Een van de projecten is het goed registreren van de kwaliteit van leven. Ook het maximaal benutten van de mogelijkheden die de landelijke registratie biedt voor wetenschappelijk onderzoek komt aan bod. 

Voor wie

•    Als patiënt denk je mee over een centraal platform voor het registreren van kwaliteit van leven
•    Als zorgverlener ontdek je wat de toegevoegde waarde van een landelijk platform is en denk je mee over registratie van kwaliteit van leven
•    Als wetenschapper denk je mee over het betrekken van de juiste partijen om wetenschappelijk onderzoek binnen de NHR kansrijk te maken
•    Als bedrijf praat je mee over technologische ontwikkelingen rondom het platform en de financiering om projecten op te zetten

Relevante vragen

•    Welke partijen moeten betrokken worden bij ontwikkelingen binnen de NHR?
•    Aan welke voorwaarden moet een centraal platform voor registratie van kwaliteit van leven voldoen?
•    Hoe waarborgen we financiering van wetenschappelijk onderzoek, registratie en onafhankelijkheid binnen de NHR?

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren