RT10: Betere zorg aangeboren hartafwijkingen

De overlevingskans van kinderen met een aangeboren hartafwijking is de laatste decennia drastisch gestegen dankzij nieuwe (chirurgische) technieken. Wat betekent dit verbeterde perspectief voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek?

Sessie afzender: 
Wim Helbing - Erasmus MC/Radboudumc
Thema: Zorgverlening
Aandoening: Aangeboren hartafwijkingen

Inhoud rondetafelgesprek

Patiënten met een aangeboren hartafwijking zijn al op jonge leeftijd beter behandelbaar en leven daardoor steeds langer. In dit rondetafelgesprek onderzoeken we wat deze ontwikkeling betekent voor de wetenschap.

Voor wie

•    Als patiënt denk je mee over nieuwe onderzoeksrichtingen
•    Als zorgverlener denk je mee over de uitkomstmaten van nieuw wetenschappelijk onderzoek
•    Als wetenschapper leer je hoe patiënten en zorgverleners tegen nieuw wetenschappelijk onderzoek aankijken
•    Als bedrijf denk je mee over nieuwe onderzoeksrichtingen

Relevante vragen

•    Waar moet wetenschappelijk onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen zich de aankomende 5 à 10 jaar op richten?
•    Spelen bedrijven een rol in wetenschappelijk onderzoek? Zo ja, welke?
•    Van welke uitkomstmaten moeten we binnen nieuw wetenschappelijk onderzoek gebruikmaken?

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren