IP03: Beeldvorming bij slagaderverkalking

Sessie afzender:
Johan Reiber - Medis
Thema: Technologie
Aandoening: Aangeboren hartafwijking

Patiënten met slagaderverkalking krijgen een katheterisatie en een extra meting rond de vernauwing om te onderzoeken of er een stent nodig is. Met een nieuwe techniek, de Quantitative Flow Ratio bepaling, kan dit zonder extra röntgenstraling en zonder inbreng van een extra sensordraad worden gedaan. Dit is minder ingrijpend, met minder risico en tegen lagere kosten. Hoe krijgt deze techniek een plek in de praktijk?

Voor wie

•    Als patiënt leer je over de nieuwe beeldvormende techniek die minder belastend is
•    Als zorgverlener praat je mee over de voorwaarden om de nieuwe techniek in de praktijk toe te passen
•    Als wetenschapper denk je mee over de consequenties van de extra anatomische en fysiologische informatie die deze nieuwe techniek oplevert 
•    Als (technologisch) bedrijf denk je na over hoe je de keuze tussen verschillende beeldvormende technieken ondersteunt

Relevante vragen

•    Welke onderbouwing voor de nieuwe beeldvormende techniek is nog gewenst?
•    Wanneer kan de nieuwe Quantitative Flow Ratio bepaling de methodiek met de voerdraad meting vervangen? En wanneer niet?
•    Wat zijn de eerste stappen om de nieuwe techniek in de praktijk toe te gaan passen?

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren