IP09: Omgaan met biosensoren

Sessie afzender:
Quirine Verbeek - SensUs Organization
Thema: Biomedisch onderzoek
Aandoening: Hart- en vaatziekten breed

Een biosensor meet stoffen in het lichaam om informatie te geven over de gezondheid van een patiënt. Een voorbeeld hiervan is een biosensor die het cholesterol gehalte in het bloed meet. De hoeveelheid cholesterol in je bloed hangt samen met het risico op hart- en vaatziekten. Hoe gaan we om met de biosensor en de data die hieruit voortkomen?

Voor wie

•    Als patiënt leer je over biosensoren
•    Als zorgverlener leer je over de wensen van patiënten op het gebied van biosensoren
 

Relevante vragen

•    Hoe kunnen biosensoren worden gebruikt in de thuiszorg? Kun je patiënten hiermee vanuit huis monitoren? 
•    Vindt de terugkoppeling van de resultaten uit bloedonderzoek in het ziekenhuis plaats of kan het ook thuis?
•    Moet een biosensor alle afwijkende waarden laten zien, ook als deze niet direct een gezondheidsrisico vormen?
 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren